Povodňová komise obce


Povodňovou komisi obce (PK) určuje starosta a informuje o tom zastupitelstvo obce. Starosta je jejím předsedou a jmenuje další členy komise z členů zastupitelstva obce a z právnických a fyzických osob, které jsou k tomu způsobilé.

PK je podřízena povodňové komisi obce s rozšířenou působností Uherské Hradiště. Převzetí řízení povodňové ochrany je nutno zapsat v povodňové knize (datum, čas, rozsah spolupráce, - viz § 77, odst. 8 vodního zákona 254/2001 Sb.).

Stanoviště Povodňové komise: budova OÚ Zlechov, č.p. 540

Dokumentace Povodňové komise je uložena: OÚ Zlechov

od chvíle, kdy nastane I. stupeň povodňové aktivity je nutná aktivizace a od vyhlášení II. SPA nepřetržitá přítomnost členů PK na určeném pracovišti PK (nebo na spojení) a na spojení musí být předseda PK, nebo některý místopředseda nebo pověřený člen PK, zapisovatelé se střídají po 6 hodinách.


Související povodňové komise

jsou uvedeny v kapitole Příslušné související povodňové komise – Úvodní části tohoto PP


Povodňová komise obce Zlechov

OÚ Zlechov 540, 687 10 Zlechov

Tel: 572 597 340, 572 597 387

Fax. 572 597 339, e-mail: ou.zlechov@seznam.cz

Web: http://www.obeczlechov.cz/

Seznam členů PK obce Zlechov   odkaz na POVIS

příjmení, jméno, titul

funkce v komisi

adresa na pracoviště

kontakt

Ing. Machala, Ondřej

předseda

OÚ Zlechov

725 121 076

Ing. Tománek, Stanislav

místopředseda

OÚ Zlechov

724 080 021

Balíček Milan

člen

Staré Město

 

Polášková Marie, Mgr.

člen

ZŠ Zlechov

572 597 370

Hrabec, Josef

člen

Agro Zlechov

602 962 283

Vysloužil, Jiří

člen

Staré Město

604 575 327