Hlásná služba


Vlastní hlásnou povodňovou službu zabezpečuje předseda PK - v součinnosti se členy PK obce Zlechov a JSDH Zlechov.


Úkolem hlásné služby je zabezpečit předávání výstražných a varovných informací obyvatelstvu, okolním povodňovým komisím, a nadřízeným povodňovým orgánům.


Hlásná služba vyhlašuje prostředky k tomu určenými II. a III. SPA (siréna, rozhlas, megafony, vývěsky, rádio) a také tyto stavy, po pominutí nebezpečí a na pokyn předsedy PK, odvolává.


zajišťuje

vyhlášení místním rozhlasem nebo sirénou

zpráva od koho

hlídková služba

zprávu předá komu

předsedovi nebo místopředsedovi povodňové komise

způsob předání

osobně nebo telefonicky