Místa omezující odtokové poměry


Mosty, mostky a lávky přes Zlechovský potok a jeho dva levostranné místní přítoky v obci - paralelní přítok z oblasti Bílých hor, Dílů nad Pastviskem a Žlebu. Druhý levostranný přítok přitéká od Vlčího dolu a Zadních dílů přes malou VN rybník Padělky a setkává se se Zlechovským potokem jižně od obce.

  • silniční most na "staré Brněnské" č.m. 05018-3 na hlavní križovatce
  • mostky a lávky na druhém levostranném melioračním přítoku, tvořícího druhou paralelní východní větev přítoku Zlechovského potoka

Místa omezující odtokové poměry ve Zlechově z POVIS


Popis a poloha míst omezující odtokové poměry v dPP obce Zlechov


Mapa míst omezujících odtokové poměry v katastru obce Zlechov