Organizace dopravy


Při organizaci dopravy za povodně se předpokládá využití paralelní průjezdní komunikace IV/05018 a přesun na obchvat E/50 z východní nebo západní strany obce - směr Staré Město nebo Buchlovice. V případně uzavření centrálního mostu č.05018-3, se obcí bude projíždět zadem přes Břestek nebo Velehrad.

V případě neprůjezdnosti komunikací se budou organizovat uzavírky cest, uzavírky zaplavených území katastru obce a doprava směrovat a řídit podle pokynů PČR na navrhované objízdné trasy.


DOPRAVNÍ OMEZENÍ V DPP OBCE

Přehled dopravních omezení v dPP Zlechov v POVIS

Dopravních omezení v katastru Zlechov


OBJÍZDNÉ TRASY V DPP OBCE

Přehled objízdných tras v dPP Zlechov v POVIS

Objízdné trasy v katastru Zlechov