Ledové jevy

Ve Zlechově nedochází k výskytu ledových jevů na tocích

Místa  s  výskytem ledových jevů v dPP Zlechov v POVIS

Mapa míst výskytu ledových jevů v dPP Zlechov