B) Vodní nádrže IV. řádu na katastru obce Zlechov z POVIS


VN Poldr Zlechov - Olší

(parc. č. 1327)  výměra 0,01 ha

Definiční bod  Y: -542558;  X: -1179800

Parametr

MJ

MZE2012_SN_160

ID poldru

 

408 740 005 600

ID nádrže (DIBAVOD)

 

413 010 840 002

Plocha poldru

ha

0,01

Plocha nádrže

m2

809,373

Správce

 

Obec Zlechov

Vlastník

 

Obec Zlechov, č.p. 540, 68710 Zlechov