Zlechovský potok


Hydrologické pořadí: 4-13-01-0840

ID toku: 408 740 000 100     

ID toku (CEVT): 10 194 938


Zlechovský potok pramení u Starých Hutí ve výšce 465 m n.m. a ústí zprava do Moravy u Kostelan ve výšce 178 m n.m. Průměrný sklon toku je 20 ‰. Je ve správě Lesů ČR s.p. správa toků Vsetín – oblast povodí Moravy.


Vodní toky v katastru obce Zlechov - mapa