Příslušné související povodňové komise

1. Povodňová komise obce Zlechov

adr.: Obec Zlechov 540, 687 10 Zlechov
tel: 572 597 340, 572 597 387;  fax: 572 597 339
e-mail: ou.zlechov@seznam.cz
web: http://www.obeczlechov.cz/                            odkaz na POVIS

příjmení, jméno, titul

funkce v komisi

adresa na pracoviště

kontakt

Ing. Machala, Ondřej

předseda

OÚ Zlechov

725 121 076

Ing. Tománek, Stanislav

místopředseda

OÚ Zlechov

724 080 021

Balíček Milan

člen

Staré Město

 

Polášková Marie, Mgr.

člen

ZŠ Zlechov

572 597 370

Hrabec, Josef

člen

Agro Zlechov

602 962 283

Vysloužil, Jiří

člen

Staré Město

604 575 327

2. Povodňová komise města Staré Město u Uherského Hradiště

adr.: Město Staré Město, nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město

tel.: +420 572 416 411, e-mail: meusm@staremesto.uh.cz

fax: +420 572 416 412 ; web: http://www.staremesto.uh.cz/               odkaz na POVIS

příjmení, jméno, titul

funkce v komisi

adresa na pracoviště

kontakt

Bazala, Josef

předseda

Město Staré Město, nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město

572 416 402

Zábranský, Martin, Ing.

místopředseda

Město Staré Město, nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město

572 416 403

Ing. Kučera, Vladimír

člen

Město Staré Město, nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město

572 416 405

Kotačka, Jakub

člen

HZS ZLK, Boženy Němcové 834, 686 01 Uherské Hradiště

950 675 111

Nosek, Miroslav

člen

Město Staré Město, nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město

572 416 416

Ing. Pluhařová, Alena

člen

Město Staré Město, nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město

572 416 423

Ing. Staufčík, Robert

člen

Město Staré Město, nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město

572 416 430

Ing. Štolhoferová, Helena

člen

Město Staré Město, nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město

572 416 450

2. Povodňová komise správního obvodu ORP 1601 Uherské Hradiště

MěÚ Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, 686 70 Uherské Hradiště

telefon: 572 525 103; fax: 572 551 071, e-mail: stanislav.blaha@mesto-uh.cz

webwww.mesto-uh.cz

Seznam členů povodňové komise ORP Uherské Hradiště                            odkaz na POVIS

 

příjmení, jméno, titul

funkce v komisi

adresa na pracoviště

kontakt

1.

Ing. Stanislav Blaha

předseda

Město Uherské Hradiště,Masarykovo nám. 19, 686 70 Uherské Hradiště

572 525 103

2.

PhDr. Ivo Frolec

místopředseda

Město Uherské Hradiště, Masarykovo nám.19, 686 70 Uherské Hradiště

572 525 112

3.

Ing. Jan Krčma, Ph.D.

tajemník

MěÚ Uherské Hradiště, Protzkarova 33, 686 70 Uherské Hradiště

572 525 840

4.

Ing. Lumír Lacka

člen

Město Uherské Hradiště, Masarykovo nám.19, 686 70 Uherské Hradiště

572 525 125

5. Mgr. Eva Schneiderová člen

MěÚ Uherské Hradiště, Protzkarova 33, 686 70 Uherské Hradiště

572 525 857

6.

plk. JUDr. Bronislav Šabršula

člen

Policie ČR, ÚO UH, Velehradská třída 1217, Uherské Hradiště

974 678 220

7.

Ing. Jaroslav Křeháček

člen

HZS ZK, B.Němcové 834, Uherské Hradiště

950 675 302

8.

Ing. Milan Večeřa

člen Lesy ČR, s.p., prac. Luhačovice, Uherskobrodská 81, Luhačovice

956 957 121

9.

Tomáš Macháček, DiS

člen

Povodí Moravy, s.p. Brno, Moravní nám. 766, Uh. Hradiště

572 552 571

10.

Ing. Jan Skryja

člen

SVK a.s., Za Olšávkou 290, Uherské Hradiště

572 530 131

11.

Josef Bazala (starosta)

člen

Město Staré Město, nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město

572 416 402

12.

Ing. Pavel Vardan (starosta)

člen

Město Kunovice, nám. Svobody 361, 686 04 Kunovice

572 432 721

13.

Mgr. Jiří Barouš

člen

Sdružení obcí pro RBK, Palackého nám. 293, Uh. Hradiště

604 582 969


4. Krajská povodňová komise Zlínského kraje

Krajská povodňová komise Zlínského kraje           odkaz na POVIS

Obec    Zlín, 761 90

Ulice     Třída Tomáše Bati 21

telefon  577 043 100;  fax: 577 043 102

e-mail   jiri.cunek@kr-zlinsky.cz

http://www.kr-zlinsky.cz

Poř.

příjmení, jméno, titul

funkce v komisi

adresa na pracoviště

kontakt

1

Čunek, Jiří

předseda

Zlínský kraj, tř. T.Bati 21, 761 90 Zlín

577 043 100

2

Balaštíková, Margita

místopředseda

Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, členka rady ZK (oblast ŽP a zemědělství)

577 043 140

3

Zápecová, Dana, Ing.

místopředseda

Krajský úřad Zlínského kraje, tř. T.Bati 21, 761 90 Zlín, vedoucí oddělení vodního hospodářství

577 043 357

4

Ing. Pekaj, Robert

tajemník

Krajský úřad Zlínského kraje, tř. T.Bati 21, 761 90 Zlín, krizové plánování, prevence závažných havárií

577 043 157

5

Lucová, Marcela, Ing.

zástupce tajemníka PK

Krajský úřad Zlínského kraje, tř. T.Bati 21, 761 90 Zlín, referent vodního hospodářství

577 043 359

6

Bambuch, Tomáš, Ing., Bc.

člen

KÚ Zlínského kraje, Tř.T. Bati 21, 761 90 Zlín, stížnosti a podání, ÚZK, kontrolní činnost

577 043 804

7

Bernard, Martin, Ing. MBA

člen

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., Tovární 1059/41, 779 00 Olomouc

585 536 318

8

Cenek, Pavel, Ing.

člen

Moravní nábřeží 766, 686 11 Uherské Hradiště, závod Střední Morava, PMO s.p.

572 552 716

9

Ing. Florián, Zdeněk

člen

KÚ Zlínského kraje, Tř.T.Bati 21, 761 90 Zlín, odd. zemědělství, lesního hosp. myslivosti a rybochovu

577 043 376

10

Káčerová, Jana, Ing.

člen

KÚ Zlínského kraje, Tř.T. Bati 21, 761 90 Zlín, technická ochrana prostředí a energetiky

577 043 383

11

Konupka, Lukáš, Mgr.

člen

KŹ Zlínského kraje, Tř.T. Bati 21, 761 90 Zlín, správa pozemních komunikací

577 043 533

12

Kovaříková, Zuzana, Bc.

člen

KÚ Zlínského kraje, Tř.T. Bati 21, 761 90 Zlín, hospodářská správa

577 043 231

13

Lejsal, Ladislav, Ing.

člen

Vodovody a kanalizace Kroměříž a.s., Kojetínská 3666, 767 01 Kroměříž

573 517 111

14

Ing. Lucová, Marcela

člen

KÚ Zlínského kraje, Tř.T. Bati 21, 761 90 Zlín

577 043 359

15

Mahdalík, František, MVDr.

člen

Krajská veterinární stanice, Lazy V. 654, 760 01 Zlín

577 009 633

16

Malý, Bronislav, Ing.

člen

Ředitelství silnic ZK, K Majáku 5001, 760 01 Zlín

577 044 200

17

Mikulička, František

člen

KÚ Zlínského kraje, Tř.T.Bati 21, 761 90 Zlín, správce 21.

577 043 226

18

Mráčková, Helena, Mgr.

člen

KÚ Zlínského kraje, Tř.T.Bati 21, 761 90 Zlín, redaktorka

577 043 191

19

Novák, Martin, Ing.

člen

KÚ Zlínského kraje, Tř.T. Bati 21, 761 90 Zlín, dopravní obslužnost

577 043 233

20

Olša, Robert

člen

KÚ Zlínského kraje, Tř.T.Bati 21 761 90 Zlín, HW a SW

577 043 258

21

Pernica, Pavel, Ing.

člen

Lesy ČR, s.p. správa toků Vsetín, U Skláren 781, Vsetín, 755 01, Správa toků v povodí Moravy

956 957 201

22

Pilař, Roman, Ing.

člen

VaK Vsetín, a.s. Jasenická 1116, 755 11 Vsetín

571 484 012

23

Potyka, Petr, plk. Ing.

člen

Krajské vojenské velitelství Zlín, Štefánikova 167

973 458 801

24

Půlová, Monika, Ing.

člen

KÚ Zlínského kraje, Tř.T. Bati 21, 761 90 Zlín, vojenské zákony

577 043 169

25

Reková, Martina

člen

KÚ Zlínského kraje, Tř.T. Bati 21, 761 90 Zlín, evidence věcných prostředků

577 043 161

26

Rušar, Vít, Ing.

člen

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje

950 670 200

27

Sedláčková, Eva, MUDr.

člen

Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín, služební úřad

577 006 711

28

Studeník, Pavel, Ing.

člen

KÚ Zlínského kraje, Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, hospodářská správa

577 043 230

29

Šenkyříková, Zdenka, Ing.

člen

KÚ Zlínského kraje, Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, správní činnost ve zdravotnictví

577 043 812

30

Tkadleček, Jaromír, JUDr.

člen

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, J.A. Bati 5637

974 661 220

31

Trachtulec, Lubomír, Ing.

člen

Slovácké vodárny a kanalizace a.s., Za Olšávkou 290, 686 01 Uherské Hradiště

572 530 140

32

Vaculík, Zdeněk, Ing.

člen

KÚ Zlínského kraje, Tř.T.Bati 21, 761 90 Zlín, správa aplikací

577 043 255

33

Valová, Jana

člen

KÚ Zlínského kraje, Tř.T.Bati 21, 761 90 Zlín, hospodářská správa

577 043 232

34

Vandík, Jan, Bc.

člen

KÚ Zlínského kraje, Tř.T.Bati 21, 761 90 Zlín, tiskové oddělení

577 043 195

35

Vítková, Táňa, Ing. Ph.D.

člen

Krajský úřad Zlínského kraje, tř.T.Bati 21, 761 90 Zlín, vodní hospodářství

577 043 374

36

Vodáková Dagmar, Ing.

člen

KÚ Zlínského kraje, odbor ŽPZE, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, vodní hospodářství

577 043 366

37

Kousalová, Adéla, Mgr.

tiskový mluvčí

KÚ Zlínského kraje, tř. T.Bati 21, 761 90 Zlín

577 043 190


5. Další související povodňové komise (přímý vliv)


PK obce Tupesy                                                    odkaz na POVIS

adr. : Obec Tupesy 135, 687 07 Tupesy

tel.: 572 597 115, 572 597 226

web: http://www.tupesy.cz/

emailinfo@tupesy.cz

předseda: Mgr. Oldřich Vávra

mob. tel.: +420 773 597 115;  email: starosta@tupesy.cz


PK obce Břestek                                                    odkaz na POVIS

adr.: Obec Břestek 14, 687 08 Břestek

tel.: +420 572 595 710

email: obecbrestek@seznam.cz

web: www.brestek.cz

předseda PK: RNDr. Jindřich Krušina

mob. tel.: +420 734 231 970;  email: starosta@brestek.cz


PK obce Kostelany nad Moravou                          odkaz na POVIS

adr.: OÚ Kostelany nad Moravou 19, 686 01

tel.: +420 572 541 365; fax: +420 572 543 912,

email:  ou@kostelanynadmoravou.c

web:  www.kostelanynadmoravou.cz

předseda PK: Duda Pavel

mob. tel.: +420 734 609 773;  email: starosta@kostelanynadmoravou.cz