Příslušné související povodňové komise

1. Povodňová komise obce Zlechov

adr.: Obec Zlechov 540, 687 10 Zlechov
tel: 572 597 340, 572 597 387;  fax: 572 597 339
e-mail: ou.zlechov@seznam.cz
web: http://www.obeczlechov.cz/                            odkaz na POVIS

příjmení, jméno, titul

funkce v komisi

adresa na pracoviště

kontakt

Ing. Machala, Ondřej

předseda

OÚ Zlechov

725 121 076

Ing. Tománek, Stanislav

místopředseda

OÚ Zlechov

724 080 021

Balíček Milan

člen

Staré Město

 

Polášková Marie, Mgr.

člen

ZŠ Zlechov

572 597 370

Hrabec, Josef

člen

Agro Zlechov

602 962 283

Vysloužil, Jiří

člen

Staré Město

604 575 327

2. Povodňová komise města Staré Město u Uherského Hradiště

adr.: Město Staré Město, nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město

tel.: +420 572 416 411, e-mail: meusm@staremesto.uh.cz

fax: +420 572 416 412 ; web: http://www.staremesto.uh.cz/               odkaz na POVIS

příjmení, jméno, titul

funkce v komisi

adresa na pracoviště

kontakt

Bazala, Josef

předseda

Město Staré Město, nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město

572 416 402

Malina, Radoslav

místopředseda

Město Staré Město, nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město

572 416 403

Ing. Kučera, Vladimír

tajemník

Město Staré Město, nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město

572 416 405

Kotačka, Jakub

člen

HZS ZLK, Boženy Němcové 834, 686 01 Uherské Hradiště

950 675 111

Nosek, Miroslav

člen

Město Staré Město, nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město

572 416 416

Ing. Pluhařová, Alena

člen

Město Staré Město, nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město

572 416 423

Ing. Staufčík, Robert

člen

Město Staré Město, nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město

572 416 430

Ing. Štolhoferová, Helena

člen

Město Staré Město, nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město

572 416 450

3. Povodňová komise správního obvodu ORP Uherské Hradiště

adr.: MěÚ Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, 686 01, Uherské Hradiště

tel.: +420 572 525 103, e-mail: stanislav.blaha@mesto-uh.cz

fax: +420 572 551 071;  webhttp://www.mesto-uh.cz/                               odkaz na POVIS

 

příjmení, jméno, titul

funkce v komisi

adresa na pracoviště

kontakt

1.

Ing. Stanislav Blaha

předseda

Město Uherské Hradiště,Masarykovo nám. 19, 686 70 Uherské Hradiště

572 525 103

2.

Ing. Zdeněk Procházka

místopředseda

Město Uherské Hradiště, Masarykovo nám.19, 686 70 Uherské Hradiště

572 525 106

3.

Ing. Jan Krčma

tajemník

MěÚ Uherské Hradiště, Protzkarova 33, 686 70 Uherské Hradiště

572 525 840

4.

Ing. Lumír Lacka

člen

Město Uherské Hradiště, Masarykovo nám.19, 686 70 Uherské Hradiště

572 525 125

5. Mgr. Eva Schneiderová člen

MěÚ Uherské Hradiště, Protzkarova 33, 686 70 Uherské Hradiště

572 525 857

6.

plk. JUDr. Bronislav Šabršula

člen

Policie ČR, ÚO UH, Velehradská třída 1217, Uherské Hradiště

974 678 111

7.

Ing. Jaroslav Křeháček

člen

HZS ZK, B.Němcové 834, Uherské Hradiště

950 675 302

8.

Ing. Milan Večeřa

člen Lesy ČR, s.p., prac. Luhačovice, Uherskobrodská 81, Luhačovice

956 957 121

9.

Ing. Pavel Mládek

člen

Povodí Moravy, s.p. Brno, Moravní nám. 766, Uh. Hradiště

572 552 571

10.

Mgr. Jan Skryja

člen

 SVK a.s., Za Olšávkou 290, Uherské Hradiště

572 530 131

11.

Josef Bazala (starosta)

člen

Město Staré Město, nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město

572 416 402

12.

Mgr. Majíčková, Ivana (starosta)

člen

Město Kunovice, nám. Svobody 361, 686 04 Kunovice

572 437 721

13.

Mgr. Jiří Barouš

člen

Sdružení obcí pro RBK, Palackého nám. 293, Uh. Hradiště

604 582 969


4. Krajská povodňová komise Zlínského kraje

Krajská povodňová komise Zlínského kraje           odkaz na POVIS

Obec    Zlín, 761 90

Ulice     Třída Tomáše Bati 21

telefon  577 043 100;  fax: 577 043 102

e-mail   jiri.cunek@kr-zlinsky.cz

http://www.kr-zlinsky.cz

příjmení, jméno, titul

funkce v komisi

adresa na pracoviště

kontakt

Čunek, Jiří

předseda

Zlínský kraj, tř. T.Bati 21, 761 90 Zlín

577043 100

Balaštíková, Margita

1. místopředseda, ved. 1.směny

Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín

577043 140

RNDr. Urc, Alan

2. místopředseda, ved. 2. směny

Krajský úřad Zlínského kraje, tř. T.Bati 21, 761 90 Zlín

577043 350

Ing. Malinovský, Karel

tajemník

Krajský úřad Zlínského kraje, tř. T.Bati 21, 761 90 Zlín

577043 155

Ing. Kašpárek, Miroslav

zástupce tajemníka

Krajský úřad Zlínského kraje, tř. T.Bati 21, 761 90 Zlín

577043 159

Ing., Bc. Bambuch, Tomáš

člen

KÚ ZLínského kraje, Tř.T. Bati 21, 761 90 Zlín

577043 804

Ing. Bernard, Martin MBA

člen

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., Tovární 1059/41, 779 00 Olomouc

585536 318

Ing. Cenek, Pavel

člen

Moravní nábřeží 766, 686 11 Uherské Hradiště

572552 716

Ing. Florián, Zdeněk

člen

KÚ Zlínského kraje, Tř.T.Bati 21, 761 90 Zlín

577043 376

Ing. Hamal, Pavel

člen

KÚ ZLínského kraje, Tř.T.Bati 21, 761 90 Zlín

577043 509

Ing. Hrabec, Jaroslav

člen

KÚ ZLínského kraje, Tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín

577043 360

Janušková, Helena

člen

KÚ ZLínského kraje, T5.T. BAti 21, 761 90 Zlín

577043 231

Bc. Jurásek, Tomáš

člen

KŹ Zlínského kraje, Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín

577043 397

Ing. Korabík, Michal

člen

VaK Vsetín, a.s. Jasenická 1116, 755 11 Vsetín

571484 012

Ing. Lejsal, Ladislav

člen

Vodovody a kanalizace Kroměříž a.s., Kojetínská 3666, 767 01 Kroměříž

573517 341

MVDr. Mahdalík, František

člen

Krajská veterinární stanice, Lazy V. 654, 760 01 Zlín

577009 633

Ing. Malý, Bronislav

člen

Ředitelství silnic ZK, K Majáku 5001, 760 01 Zlín

577212 829

Mikulička, František

člen

KÚ ZLínského kraje, Tř.T.Bati 21, 761 90 Zlín

577043 226

Mgr. Mráčková, Helena

člen

KÚ Zlínského kraje, Tř.T.Bati 21, 761 90 Zlín

577043 191

Olša, Robert

člen

KÚ ZLínského kraje, TřT.Bati 21 761 90 Zlín

577043 258

Ing. Pekaj, Robert

člen

KÚ ZLínského kraje, Tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín

577043 157

Ing. Pernica, Pavel

člen

Lesy ČR, s.p. správa toků Vsetín, U Skláren 781, Vsetín, 755 01

956957 201

mjr. Ing. Podešva, Vlastimil

člen

Krajské vojenské velitelství Zlín,Štefánikova 167

973458 805

Reková, Martina

člen

KÚ Zlínského kraje , Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín

577043 161

Ing. Rušar, Vít

člen

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje

950670 200

MUDr. Sedláčková, Eva

člen

Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín

577006 710

Ing. Sýnková, Dagmar

člen

KÚ ZLínského kraje, Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín

577043 230

Ing. Šenkyříková, Zdenka

člen

KÚ Zlínského kraje, Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín

577043 812

Ing. Šošolík, Jiří

člen

KÚ Zlínského kraje, T.T. Bati 21, 761 90 Zlín

577043 518

Ing. Tichá, Marcela

člen

KÚ ZLínského kraje, Tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín

577043 359

JUDr. Tkadleček, Jaromír

člen

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, J.A. Bati 5637

974661 220

Ing. Trachtulec, Lubomír

člen

Slovácké vodárny a kanalizace a.s., Za Olšávkou 290, 686 01 Uherské Hradiště

572530 140

Ing. Vaculík, Zdeněk

člen

KÚ ZLínského kraje, Tř.T.Bati 21, 761 90 Zlín

577043 255

Valová, Jana

člen

KÚ Zlínského kraje, Tř.T.BAti 21, 761 90 Zlín

577043 232

Bc. Vandík, Jan

člen

KÚ Zlínského kraje, T.T. Bati 21, 761 90 Zlín

577043 195

Ing. Vítková, Táňa Ph.D.

člen

Krajský úřad Zlínského kraje, tř. T.Bati 21, 761 90 Zlín

577043 374

Ing. Zápecová, Dana

člen

KÚ Zlínského kraje, odbor ŽPZE, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín

577043 357

Mgr. Janečková, Renata

tiskový mluvčí

KÚ Zlínského kraje, tř. T.B. 21, 761 90 Zlín

577043 190

 

 

 


5. Další související povodňové komise (přímý vliv)


PK obce Tupesy                                                    odkaz na POVIS

adr. : Obec Tupesy 135, 687 07 Tupesy

tel.: 572 597 115, 572 597 226

web: http://www.tupesy.cz/

emailinfo@tupesy.cz

předseda: Mgr. Oldřich Vávra

mob. tel.: +420 773 597 115;  email: starosta@tupesy.cz


PK obce Břestek                                                    odkaz na POVIS

adr.: Obec Břestek 14, 687 08 Břestek

tel.: +420 572 595 710

email: obecbrestek@seznam.cz

web: www.brestek.cz

předseda PK: RNDr. Jindřich Krušina

mob. tel.: +420 734 231 970;  email: starosta@brestek.cz


PK obce Kostelany nad Moravou                          odkaz na POVIS

adr.: OÚ Kostelany nad Moravou 19, 686 01

tel.: +420 572 541 365; fax: +420 572 543 912,

email:  ou@kostelanynadmoravou.c

web:  www.kostelanynadmoravou.cz

předseda PK: Duda Pavel

mob. tel.: +420 734 609 773;  email: starosta@kostelanynadmoravou.cz